Czy w umowie najmu okazjonalnego należy podać adres zameldowania?

Czy w umowie najmu okazjonalnego należy podać adres zameldowania?

brak ocen

W ostatnich latach coraz częściej zdarza się, że mieszkania są wynajmowane na zasadzie najmu okazjonalnego. Ta alternatywa dla tradycyjnego najmu długoterminowego pozwala wynajmującym na większą elastyczność i możliwość generowania dodatkowych dochodów. Jeden z kluczowych aspektów tej formy najmu dotyczy adresu zameldowania, który często budzi wiele wątpliwości.

Podstawa prawna najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny regulowany jest przez Kodeks cywilny, a dokładniej przez jego przepisy dotyczące najmu (art. 659–692), które odnoszą się do wszystkich rodzajów najmu – zarówno długoterminowego, jak i krótkoterminowego. Najistotniejsza różnica między tymi dwoma rodzajami wynika z czasu trwania umowy – najem okazjonalny jest zawierany na określony czas, zazwyczaj krótszy niż rok. Jak więc wygląda kwestia adresu do umowy najmu okazjonalnego oraz czy istnieje obowiązek podania przez strony adresu zameldowania w treści umowy?

W najprostszych przypadkach wystarczy podać pełne dane personalne stron umowy (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres nieruchomości będącej przedmiotem najmu. Wydawać by się mogło, że podanie adresu zameldowania jest zbędne, jednak warto zauważyć, że skoro umowa najmu okazjonalnego stanowi potwierdzenie charakterystyki krótkoterminowej tego rodzaju najmu, to podanie adresu zameldowania może służyć jako dodatkowe zabezpieczenie dla obu stron umowy.

Czy podanie adresu zameldowania jest obowiązkowe?

Warto zauważyć, że polskie prawo nie reguluje bezpośrednio kwestii podania adresu zameldowania w umowie najmu okazjonalnego – istnieje bowiem pewna swoboda w kształtowaniu treści umowy przez jej strony. Oznacza to, że wynajmujący i najemca mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą podać swoje adresy zameldowania czy też uznają ten element za nieistotny. Podsumowując, podanie adresu zameldowania w umowie najmu okazjonalnego nie jest wymagane przez prawo, ale może być dobrowolnie uwzględnione przez strony umowy jako dodatkowe zabezpieczenie.

Dodaj komentarz
Komentarze artykułu

Brak komentarzy

Podobne artykuły
Czym są obróbki dekarskie?
Komentarzy:0
brak ocen
Jak znaleźć dobrego dewelopera?
Komentarzy:0
brak ocen
Gdzie można kupić farby proszkowe?
Komentarzy:0
brak ocen