Jak działają powietrzne pompy ciepła?

Jak działają powietrzne pompy ciepła?

brak ocen

Powietrzne pompy ciepła to nowoczesne urządzenia, które pozwalają na efektywne wykorzystanie energii z otaczającego powietrza do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykorzystują one odnawialne źródło energii, co przekłada się na znaczne zmniejszenie emisji CO2 oraz obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem.

Działanie powietrznych pomp ciepła

Zasada działania powietrznych pomp ciepła w Nysie opiera się na procesie przemiany energii cieplnej, który zachodzi dzięki specjalnym układom chłodniczym. Składają się one z czterech głównych elementów: sprężarki, skraplacza, zaworu ekspansji oraz parownika. W procesie obiegu czynnika chłodniczego dochodzi do absorpcji energii cieplnej z otaczającego powietrza, a następnie przekazania jej do ogrzewanej wody lub medium grzewczego.

Proces pozyskiwania energii cieplnej z powietrza

Powietrzna pompa ciepła pobiera energię cieplną z powietrza atmosferycznego za pomocą parownika. W wyniku tej wymiany cieplnej czynnik chłodniczy (np. freon) ulega odparowaniu, a jego temperatura rośnie. W kolejnym kroku sprężarka zasysa parujący czynnik chłodniczy i poddaje go sprężaniu, co powoduje dalsze podniesienie jego temperatury.

Przekazywanie energii cieplnej do ogrzewania

Wysokotemperaturowy czynnik chłodniczy jest następnie przekierowywany do skraplacza, gdzie oddaje swoje ciepło do zewnętrznego układu grzewczego. W wyniku tego procesu czynnik chłodniczy ulega skondensowaniu, a jego temperatura spada. Następnie przechodzi przez zawór ekspansji, który obniża jego ciśnienie i ponownie kieruje go do parownika, gdzie cykl się powtarza.

  1. Powietrzno-powietrzne pompy ciepła – pobierają energię z powietrza i przekazują ją bezpośrednio do powietrza krążącego wewnątrz budynku. Tego rodzaju pompy ciepła są zwykle stosowane do ogrzewania pomieszczeń, w których nie ma możliwości zastosowania systemu grzewczego opartego na wodzie.

Zalety powietrznych pomp ciepła

  1. Oszczędność energii – wykorzystując energię odnawialną, powietrzne pompy ciepła pozwalają na znaczące obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem.
  2. Redukcja emisji CO2 – ze względu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, powietrzne pompy ciepła mają niewielki wpływ na środowisko i przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
  3. Łatwość instalacji – w porównaniu do innych systemów ogrzewania, instalacja powietrznych pomp ciepła jest stosunkowo prosta i szybka. Jedną z firm, która zajmuje się sprzedażą powietrznych pomp ciepła, jest MK Termo-Instal.

 

Dodaj komentarz
Komentarze artykułu

Brak komentarzy

Podobne artykuły
Jakie zalety ma zbiornik na RSM?
Komentarzy:0
brak ocen